Месец: април 2021

Статични заболявания на женска полова система

Гениталният пролапс е най-същественото и клинично значимо статично заболяване на женските полови органи. Приблизително 1/3 от раждалите жини развиват някаква форма на генитален пролапс в напреднала възраст.