Инконтиненция или Незадържане на урина

(Неволево изпускане на урина)

Почти 40% от пациентите с инконтиненция на урина остават недиагностицирани,защото не знаят, че съществува лечение или защото проблемът им е подценен от общопрактикуващия лекар. Инконтиненцията е симптом, зад който се крие патологично състояние или сериозно в една или друга степен заболяване. Страдащите често не пристъпват към разрешаване на проблема поради неудобство.

Основните видове инконтиненция на урина са:

1. Стрес инконтиненция

(изпускане на малки количества урина при кихане, кашляне, смях или вдигане на тежести и изкачване на стълби. Наблюдава се при състояния, които водят до отслабване на мускулатурата и фасциите на тазовото дъно – най-често при бременност, раждане, менопауза, хистеректомия.)

При стрес инконтиненцията изпускането на урина, най-често се проявява при дейности свързани с повишаване на налягането в коремната кухина (вдигане на тежки предмети , кихане, кашляне и др.)

Основната причина за възникването на пикочната стрес инконтиненция е нарушение на поддържащия апарат на пикочния мехур и уретрата и/или слабост на тазовата диафрагма.Поради отслабване на тазовата мускулатура, при различна степен на физически усилия анатомичното положение на тези органи се променя и се нарушава системата за волево задръжане на урината.
I степен (лека)- неволно отделяне на урина след кашляне, кихане, смях.
II степен (умерена)- неволно отделяне на урина в изправено положение.
III степен (тежка)- неволно отделяне на урина в право и в хоризонтално положение, при липса на физическо усилие.

Това заболяване има прогресивен характер – започва с леки епизодични изпускания на малко количество урина и може да се стигне до невъзможност за извършване на обичайните ежедневни дейности.

АДЕКВАТНО ЛЕЧЕНИЕ Е ВЪЗМОЖНО ВЪВ ВСИЧКИ СТЕПЕНИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО.

Най-честите причини за появата на заболяването са:

  • вродена слабост на гладките мускули, дефект в инервацията на сфинктерите
  • след раждания по естествен път
  • наднормено тегло
  • след операции в областта на малкия таз
  • естрогенен дефицит – в постменопаузауния период се наблюдава възрастово обоснована атрофия на структурите, поддържащи уретралното налягане.

Решение:

След гинекологичен преглед, се прави оценка на състоянието и се назначава лечение, което варира от упражнения за стягане на мускулатурата на тазовото дъно, инжекционни апликации, до оперативно лечение с поставяне на синтетично платно.

2. Детрузорна нестабилност/ Императивна инконтиненция

(Свръхактивен пикочен мехур)

Международното общество за континенция (ICS) определя СПМ като наличието на „чести позиви за уриниране, обикновено придружени от императивност, със или без наличието на инконтиненция и никтурия при липса на инфекции на пикочните пътища или друга видима патология“.

Най-честата причина за поява на заболяването е увреда в нервната регулация на пикочния мехур, като последствие от това е неспособността на мехура да се релаксира във фазата на пълнене.

Симптоматика:  неотложност (спешност), честота на уриниране, никтурия(прекъсване на съня поради изразено желание за уриниране и то на не голямо количество урина) и инконтиненция(изпускане).

Честотата на уриниране се счита за ненормална, ако човек уринира повече от осем пъти в един ден.

Целта на лечението е да повиши качеството на живот, като подобри симптомите и премахне инконтиненцията при минимални странични ефекти и максимално добра поносимост. Не винаги се изисква специфично лечение. Лечебните алтернативи са разделени в няколко групи.

Като първа линия на лечение се препоръчва така наречената поведенчес­ка терапия.

Като втора линия от лечебния процес се препоръчват медикаментозни средства самостоятелно или в комбинация с поведенческата терапия.

3. Смесена инконтиненция:

Това е комбинация от стрес инконтиненция и императивна инконтиненция.

4. Други редки форми:

Рядко се срещат инконтиненция от преливане и екстрауретрална инконтиненция.

Днес в световен мащаб от незадържане на урината страдат над 100 млн. души.

Страдащите често не пристъпват към разрешаване на проблема поради неудобство.